Herziening percentage korting

Planschade

vrijdag, 30 november 2018

Aanvankelijk besluit B en W: waardedaling € 7.200, met 50 % NMR = € 3.600 te vergoeden.

ABRS tussenuitspraak 18-07/18: 50% is te hoog, want is drempel van 17%.

Nieuw B en W besluit: 15% korting en aldus te vergoeden € 7.200 x 85% = € 6.120. Motivering voor dit NMR bij directe planschade: Daarbij is betrokken dat de bestemmingswijziging heeft geleid tot een aanzienlijk bedrag aan directe planschade, maar ook dat die wijziging al zeer geruime tijd geheel in de lijn van de verwachtingen lag. Verder heeft het college van belang geacht dat de bestemmingswijziging geen ingrijpende gebruiksbeperking inhoudt. Het door [appellant] gewenste gebruik van het perceel voor het hobbymatig houden van bijen en het daarbij gebruiken van de halfopen stal, is op grond van het nieuwe bestemmingsplan toegestaan. Het gebruik van het perceel voor reguliere agrarische bedrijfsvoering ligt niet voor de hand, aldus het college.

ABRS laat het nieuwe B en W besluit Breda in stand: geen grond gelegen voor het oordeel dat de door het college in dit bijzondere geval toegepaste korting van 15% ofwel € 1.080,00 wegens het normaal maatschappelijk risico onredelijk hoog is.

ABRS 28-11/18 inzake Breda (ECLI:NL:RVS:2018:3871)

Noot: schijnbaar een waarde voor de ramp van € 21.500, met nu dus een eigen risico van € 1.080. ABRS noemt dit “een bijzonder geval”.