Weidevogelplan struikelt over aanloopkosten

Taxaties algemeen

vrijdag, 2 november 2018

De drie Overijsselse collectieven voor agrarisch natuurbeheer hebben de grootste moeite om extra activiteiten voor weidevogelbeheer in de benen te krijgen. Reden: de overheid vraagt hen die voor te financieren en dat geld hebben zij niet.

Nieuwe oogst 01-11/18