Voorlopig oordeel noopt niet tot doen hoger aanbod op de voet van art. 17 Ow

Onteigening

zondag, 28 oktober 2018

Vonnis rechtbank Rotterdam 17-10/18 (niet gepubliceerd):

grondeigenaar betoogt dat onteigenende overheid niet voldoende minnelijk onderhandeld heeft, nu het aanbod niet is verhoogd conform het voorlopig oordeel van deskundigen (dat een taxatie behelst hoger dan het eerdere aanbod). Rechtbank deelt visie van de overheid  dat die niet verplicht is om het voorlopig oordeel (voorlopig advies) van de rechtbankdeskundigen over te nemen voor het doen van een laatste aanbod in de zin van art. 17 Ow.