Taxatie huidige gebruikswaarde en wederbeleggingskosten

Onteigening

zondag, 28 oktober 2018

Vonnis 17-10/18 rechtbank Gelderland inzake Nijmegen (niet gepubliceerd):

Bedrijfspand maakt onderdeel uit van een groter binnenstedelijk, niet lucratief complex en wordt derhalve getaxeerd naar zijn gebruikswaarde. Plus overweging art. 36 a Ow over “te laat’ ingediende feiten met betrekking tot wederbeleggingskosten, met als nuancering dat dit artikel terughoudend moet worden toegepast.

Noot: zie HR 09-06/17 inzake Maastricht/ VADO Properties Maastricht B.V. (ECLI:NL:HR:2017:1069)

Gelet op haar hiervoor in 4.1.3 omschreven taak had de rechtbank dan ook het bij het pleidooi door Vado gedane aanbod om alsnog de complete stukken met betrekking tot de financiering en de renteswap in het geding te brengen, niet als tardief mogen afwijzen.