Verrekenbeding ook van toepassing bij onteigening

Onteigening

zaterdag, 29 september 2018

Bij ontbinding maatschap heeft de uittredende maat een verrekenbeding laten opnemen: als de maat die het bedrijf gaat voortzetten een perceel verkoopt, dan moet hij de winst op dat perceel delen met de uittredende maat.

Daarna wordt dit perceel door gemeente onteigend. Partijen verschillen van mening of dit “contractsgevolg” een onteigeningsgevolg is. De rechtbankdeskundigen, waaronder René van Hoogmoed, zien de afrekening als onteigeningsgevolg, met inachtneming van het arrest Helmond/van de Biggelaar (HR 17-11-1966; NJ1966, 226). De rechtbank Rotterdam oordeelt in de procedure tussen de (voormalige) maten dat de uittredende maat, ook al is dat voor een onteigening in de overeenkomst niet met zoveel woorden bepaald, wel recht heeft op de helft van de winst.

Rechtbank Rotterdam 05-09/18 (ECLI:NL:RBROT:2018:7678).

Noot:

1.Haviltex maatstaf.

  1. De voortzettende maat betoogde dat zonder onteigening de gehele winst op enig moment aan hem zou toevallen (na afloop termijn verrekenbeding), terwijl hij nu door de onteigening de gehele helft aan zijn voormalige maat moet afstaan en hij over dat door hem te betalen bedrag “slechts” de financieringsschade wegens meerinvestering bij vervangende aankoop vergoed krijgt.