Afsluiting van de zuidelijke afrit Hoevelaken A1: waardevermindering kantoorpand Rabo?

Bijzondere taxaties Nadeelcompensatie

zaterdag, 8 september 2018

De gemiddelde omrij(d)tijd van ongeveer 2 minuten vanwege het vervallen van twee van de acht aansluitingen op de A1 leidt niet tot een waardedaling.

Het betoog van Rabo Vastgoedgroep dat het kantoorgebouw, gezien de grote omvang daarvan, niet interessant is voor de lokale markt maar alleen verhuurd of verkocht kan worden aan een landelijk opererende organisatie en dat daarom een goede bereikbaarheid via snelwegen voor dit kantoorgebouw extra van belang is, leidt niet tot een ander oordeel. De Afdeling acht aannemelijk, zoals in de nadere notitie van de taxateurs is vermeld, dat bezoekers van een landelijk opererende organisatie veelal langere reistijden hebben, zodat de beperkte extra reistijd van gemiddeld ongeveer 2 minuten nauwelijks zal worden opgemerkt.

ABRS 05-09/18 inzake Ministerie I&M/Rabo Vastgoed (ECLI:NL:RVS:2018:2906).

De door Rabo ingebrachte contra-taxatie baatte niet.