Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: vervolgadvies

Taxaties algemeen

vrijdag, 9 maart 2018

Aan: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Nr. 2018/04, Den Haag 14 februari 2018.

De Gezondheidsraad maakt een onderscheid tussen aangetoonde of waarschijnlijke oorzakelijke verbanden enerzijds en mogelijke oorzakelijke verbanden anderzijds.

Rapport Gezondheidsraad 14-02/18