Geen mogelijkheid tot precarioheffing bij uitgifte in erfpacht

Erfpacht

vrijdag, 8 september 2017

Als een gemeente erfpacht heeft verleend aan degene die het voorwerp onder, op of boven gemeentegrond heeft, is zij in privaatrechtelijke zin verplicht om dat voorwerp onder, op of boven gemeentegrond te gedogen en kan er geen precariobelasting meer worden geheven.

 Rechtbank Rotterdam 01-09/17 inzake Horecapaviljoen (ECLI:NL:RBROT:2017:6743).