Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding

Bijzondere taxaties

zaterdag, 11 maart 2017

Staatscourant 15-12/16 nr. 68302.

Deze regeling loopt via gemeenten (college van burgemeester en wethouders) en Hoogstate in de persoon van René Vehof heeft er inmiddels ervaring mee.

Ook Sjoerd van Hoogmoed heeft er ervaring mee, als secretaris van een taxatiecommissie benoemd door enerzijds TenneT en anderzijds de eigenaar.