Effect waterwinning Twente onderschat

Taxaties algemeen

zaterdag, 11 maart 2017

De gevolgen van waterwinning in Twente bij Vriezenveen en Mander worden onderschat. Volgens emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker reiken de effecten van het winnen van grote hoeveelheden drinkwater veel verder dan de enkele kilometers die in het Milieu Effect Rapport (MER) naar voren komt.

LTO Noord heeft gebruik gemaakt van de specifieke kennis van Van den Akker voor haar zienswijze op het MER. In vrij afwaterende gebieden kan het huidige grondwaterregime tot op 7 kilometer verstoord raken, stelt Van den Akker.

Nieuwe oogst 03-06/17.