Planschade bloot eigenaar bij vervallen bouwmogelijkheid

Erfpacht Planschade

zaterdag, 14 januari 2017

Benadering van de waarde: waarde oud EUR 40,– m2 en waarde nieuw EUR 12,00 m2. Dit vermenigvuldigd met oppervlakte perceel en het aandeel in de eigendom van gelaedeerde geeft diens waardevermindering.

Benadering dat de waarde van de bloot eigendom die van de volle onbelaste eigendom niet kan overstijgen en dat voor een redelijk denkend en handelend koper de waarde van de volle onbelaste eigendom de bovengrens is.

ABRS 11-01/17 inzake Pijnacker-Nootdorp (ECLI:NL:RVS:2017:18).

Noot:

Overweging SAOZ is:  Wanneer de hoogte van de canon reëel is, of anders gezegd, wanneer de hoogte van de canon overeenstemt met de waarde van het gebruiksrecht, dan is de waarde van het recht van erfpacht en opstal nihil. De waarde van de bloot eigendom en het recht van erfpacht en opstal is in dat geval gelijk aan de volle onbelaste waarde van de grond.

Op zich begrijpelijk, als er geen sprake is van depreciatie. Aan berekening  canon zal ten grondslag gelegen hebben de volle onbezwaarde grondwaarde x canonpercentage.